Rehabilitering vid löparknä

Om du gått, stått eller sprungit mycket och märker av smärta eller irritation i knäts utsida har du troligen drabbats av vad som kallas för löparknä. Smärtan sitter i regel i samma höjd som knäleden och den uppstår när knät belastas på något sätt. Knät brukar dock inte vara känsligt vid beröring. Det kan dock variera.

Hur ter sig symtomen?

Man kan känna av en molande värk i samband med belastning av knät. Det är ofta en varningssignal om att knät börjar bli överbelastat. Smärtan kan sedan mer bli som knivhugg rakt in i knät. Det gör ont men är i de allra flesta fall inte farligt. Om smärtan uppkommer under en löptur kan det dock vara klokt att promenera resten av rundan, för att sedan kontakta oss på

idrottsskadespecialisterna.se för att få vidare tips och råd om hur du bör gå till väga.

Rehabilitering av löparknä

Sjukgymnaster och naprapater kan hjälpa dig att komma till rätta med smärtan och tala om för dig om det verkligen är löparknä du lider av. Du kan sedan få ett träningsprogram med olika rörelser som minskar smärtan och som stärker knät. Rörelserna kan bland annat bestå av sidoplanka, cykling i luften och dessutom brukar promenader också ingå i programmet. Efterhand som du blir bättre läggs svårare rörelser in, och knäets uppbyggnad fortsätter.

För att träningsprogrammet och din fortsätta träning ska fungera så bra som möjligt är det även bra att göra en så kallad rörelseanalys. Genom den blir det möjligt att se hur du belastar muskler och leder i till exempel knät. En anledning till att knät överbelastas är att man tränar för hårt, men det kan också bero på att det belastas på fel sätt. Genom rörelseanalys kan man se om du belastar det ena benet mer än det andra, om du vrider knät vid isättning eller om du på annat sätt har ett rörelsemönster som avviker. Om så är fallet kan det vara så att åtgärder behöver vidtas för att minska risken för att du senare ska drabbas av löparknä.

Kinesiotape är också en metod som ofta används för att lindra besvären av löparknä. Det är en speciell slags tape som fästs på knät i ett visst mönster. Tejpen får sedan sitta kvar i flera dagar, eller tills den lossnar av sig själv. Fördelen med kinesiotape är att den verkar under hela dygnet. Det är dock viktigt att tejpningen görs på rätt sätt.

När kan man springa igen?

Man kan i regel springa när man inte har ont eller besvär av löparknä längre. Orsakas löparknä av ett avvikande rörelsemönster bör man dock ta det lugnt med löpningen fram tills dess att man vet hur man ska undvika problemet.