Vem var Volva?

V?lva ?r namnet p? en kvinna som var shaman eller sejdkvinna i de nordiska l?nderna. Hon var b?de en sp?kvinna och botare med stor kunskap om makterna och de andra v?rldarna. Kunskaperna om v?lvans roll ?r liten i historiska texter men arkeologiskafynd d?remot visar desto mer. I texterna framst?r hon ofta som en ond och farlig person men man b?r beakta att texterna ?r nedskrivna av kristna mission?rer som d?rf?r kan deras filosofi ha f?rgat texterna. F?r genom fynden som gjorts visar i st?llet att v?lvan var en viktig person med stor makt och vars kunskaper beh?vdes i samh?llet. Det var bara kvinnor som sejdade. Visst fanns undantag men de m?n som gjorde det s?gs ofta som udda och konstiga. V?lvan hade en stav och ordet v?lva betyder stavb?rare. Hon verkar ocks? ha haft ett speciellt f?rh?llande till katter d? hennes kl?der och tillh?righeter ofta bestod av p?ls fr?n katter. Staven var ett redskap med vars hj?lp hon kunde f?rflytta sig mellan v?rldarna. (Kanske inte s? underligt d? att bilden av kvinnor som fl?g p? stavar kom att bli till ”h?xor” som fl?g till bl?kulla.