Totem och djur

Om du pratar med djuren pratar de med dig och ni kommer att l?ra k?nna varandra. Om du inte pratar med dem kommer du inte att l?ra k?nna dem och det du inte k?nner kommer du att frukta. Det man fruktar, f?rst?r man, Chief Dan George  Varje m?nniska har sju totemdjur. Dessa djur ?r som ett personligt ”horoskop” d?r djuren representerar v?ra krafter och egenskaper. Inget djur ?r b?ttre ?n n?got annat. Musen ?r djuret som studerar saker mycket ing?ende och n?ra. I dag ?r det en m?ktig g?va att ha med sig n?r vi annars springer f?rbi s? mycket information. Djuren har olika positioner runt oss, i de olika v?derstrecken, och deras egenskap beror ?ven p? vilken plats djuret har. Ut?ver totemdjuren har vi ocks? kraftdjur. Det ?r v?ra personliga skyddsdjur. Att f? reda p? sina totemdjur eller kraftdjur inneb?r ocks? ett avtal d?r man l?r sig att hedra och visa respekt f?r sitt djur. G?r man inte det tr?ttnar djuret l?tt och l?mnar oss. Utan kraftdjur och skydd kan vi bli mycket sjuka och svaga. Att l?ra k?nna sina totemdjur och kraftdjur handlar om s? mycket mer ?n att l?ra k?nna sig sj?lv. Vi l?r oss ocks? att v?rna om naturen, den milj? v?ra kraftdjur lever i och om djuren sj?lva s? klart. Den som d?dar ett djur d?dar ocks? den egenskapen/kraften som djuret representerar hos sig sj?lv…. Vargen ?r en stark ledare som v?rnar om sin flock. Men att vara ledare inneb?r ocks? en stor ensamhet som kr?ver sin egen styrka. Att hata vargen s? att den ska utrotas, f?r  i dag ?r v?r svenska varg hotad p? grund av illegal jakt –  vad s?ger det om de m?nniskor som hatar den? S?ger m?nniskans r?dsla och hat inte mer om oss m?nniskor ?n om djuret?!