Person

Den här sidan är skapad utefter mina egna erfarenheter. Jag har själv genom att förändra mitt liv insett hur stor skillnad det gör. Jag har under årens lopp träffat så många människor som behövt förändra sina mönster för att hitta en balans som ger dem harmoni och glädje. Det handlar inte om en komponent som är fel utan allt hänger ihop. Hur man spenderar sin tid, vilka vänner man väljer att ha i sitt liv, vad man har för inställning till sitt jobb, hur man äter, motionerar och hur man tänker. Tillsammans bildar det en cirkel som vi enkelt kan kalla ”livet”. Byter man ut en del av cirkelns innehåll så påverkas även de andra bitarna och snart ser man hur viktigt även den minsta av ens bitar betyder för helheten. Den här sidan är skapad med förhoppningen att ge tips, stöd och uppmuntran till att göra förändringar och därmed få en större livskvalité. Jag gör på intet sätt gällande att jag har alla svar, det finns många vägar att gå för att hitta sin väg framåt. Men har denna sidan gjort bara en liten skillnad till någon besökare har den gjort sitt syfte. Jag hoppas också att ni som besöker sidan ska hitta andra som människor att dela tankar och erfarenheter med genom sidan. För det är genom dessa möten vi växer men också ger näring åt våra medmänniskor.  Mvh /Ingela