Hälsa

   H?lsa… ?r viktigt och f?r att m? bra m?ste alla delar vara i balans. Fysiken och psyket m?ste vara i harmoni. Mat och motion ?r viktiga bitar f?r att m? bra men ocks? vila och emotionell stimulans ?r delar som p?verkar h?lsan. I bland beh?ver man mer av n?got och mindre av en annan del. Man kan g?ra mycket f?r att h?lla sig i form och f?r att m? bra men ibland beh?ver man hj?lp av andra.  Jag tycker att Traditionell kinesisk medicin ?r ett av de b?sta s?tt att hj?lpa sin kropp att m? bra eftersom den tittar p? helheten. ?r man i obalans finns en orsak – inom den traditionella v?sterl?ndska medicinen handlar det mer om att ta bort symtom ?n att hitta orsaken, och f?r?ndra det m?nster som gjorde att det blev obalans eller sjukdom. Inom TKM anv?nds bland annat akupunktur och ?rter. ?ven Healing ?r bra att anv?nda sig av f?r att hitta tillbaka till den balans som kroppen efterstr?var. Symbolen h?r till h?ger ?r symbolen f?r Reiki. (Rei=Liv Ki=Kraft.) Reiki energin ?r den samma som allt levande best?r av. Att f? healing ?r att fylla p? sitt eget energif?r?d. D?refter f?rdelar kroppen energin dit den b?st beh?vs och till vad den beh?vs. Yoga. En ”tr?ningsform” som inneb?r att genom kropps- och andnings?vningar skapas balans mellan kropp och sj?l. Sj?lv f?ll jag f?r ashtanga vinyasa yoga. Mat ?r viktigt. Det ?r br?nslet som ger kroppen dess energi. Var noga med vad du v?ljer att ?ta.