Blanda oljor

Att blanda oljor När oljor blandas händer något mycket speciellt. Deras egenskaper förändras och förstärks. Blanda dock inte fler än tre oljor eftersom du då riskerar att få en blandning med en annan verkan än den du var ute efter. Använd oljor som kompletterar varandra när du ska göra en blandning. Som regel blandar oljor inom samma grupp bra med varandra. Men som alltid… lita på din näsa!